SẢN PHẨM & NỔI BẬT


Basic

HOST PRO

45,000 VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 500 MB
 • Băng thông: 30 Gb
 • Addon Domain: 1
 • Database: 1
 • E-mail:10 Email

Power

HOST PRO I

75,000 VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 1
 • Database: 1
 • E-mail: 20

Plus

HOST PRO II

145,000 VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 2
 • Database: 3
 • E-mail: 50

Tin Tức Công Nghệ